Lohikäärmeen mieli

Kirjoitettu: 15.12.2016

Seuraavaan 20 päivää hallitsee varsin tunne-älykäs Lohikäärme. Aistiärsykkeitä tulee työstettäväksi laajalla säteellä ja Lohikäärme pyrkii kokoamaan tätä viiden aistin vyöryttämää informaatiota hallitummaksi kokonaisuudeksi, jotta elämänmenoon löytyisi ideaa ja selkeyttä.

Sukupuoleen katsomatta painopiste on kuitenkin miehisemmällä, maskuliinista olemuspuolta edustavalla olemuspuolella. Tämä haastaa kanavoimaan mielenvoimaa kaikkiin elämän rakenteita vahvistaviin asioihin. Fyysisen olemisen turvaaminen vaatii osan huomiosta, siksi valta-aseman, kontrollin tarpeen kuin yleisen oikeudenmukaisuudenkin määrittelyt hakevat muotoaan maskuliinisen Lohikäärmeen mielessä.

Mikään status ei silti suo Lohikäärmeelle lopullista onnea, sillä Tzolkinin kuudes sarake avaa tietä yhä rajattomammalle maailmankuvalle. Se vetää egoa lähemmäs puhdasta olemisen tilaa ja ykseyskokemusten yksilöllistä tunnistamista. Samalla se väistämättä avaa myös rintamaa egon ja korkeamman tietoisuuden välille. Muutosvastarinnan tunnukset tulevat tässä tilassa usein näkyviin epävarmuuksina ja olemassa olevien elämän tukipisteiden puolustamisen tarpeena. Se voi lähestyä myös vaaran tunteena, että on menettämässä jotain ansaittua ja ainutkertaista, joka ainoalla oikealla tavalla voisi mahdollistaa elämän nautintojen jatkuvuuden ja niiden kokemisen.

Egon suurimmat pelot liittyvät juuri tähän korkeamman sisäisen olemuksen esiin tulemiseen, koska se luulee itse tuhoutuvansa sen pysyvässä läsnäolossa.  Tämä on kuitenkin puhdasta illuusiota. Egon antautuminen ja fuusioituminen kosmisen ihmisen mittoihin nostavalle hengen vaikutukselle on sille vihkimys, joka tulee kohdattavaksi ennemmin tai myöhemmin. Sinisen linna position asema keskellä matriisin rakennetta, kuvaa juuri tätä materialistisen maailmankuvan yhdistämisen ihannetta aineettomaan, eli perimmäistä tarkoitusta laskea hengenvalo yhä syvemmälle kaikkiin aineellisen elämän ilmentymiin.

Älä välitä missä vaiheessa omien juttujesi kanssa olet menossa. Lohikäärme ei tuomitse mitään tai ketään siitä, että jokin asia ei ole valmis.  Kuinka valmis voidaan lopulta edes määritellä? Sen tehtävä on vain piirtää olemassa olevaa tilannekuvaa mielesi kartalle. Mahdolliset puutteet on toki hyvä tiedostaa, mutta myös huomata asioiden ottama suunta ja edistyminen ajan kypsyttävässä prosessissa. 

Tuleminen valmiiksi johonkin on mielen illuusiota, joka helposti alkaa arvottaa kyseenalaisin mittarein elämää, elämää joka itse asiassa voi vain edetä yhdestä täydellisestä nykyhetken tilasta seuraavaan. Siinä Lohikäärmeen läsnä olemisen taidon salaisuus, jonka se kriittisen näkemyksensä taakse usein piilottaa.

Sointu 10 näyttää luomuksen kunnon ja valmiusasteen sellaisena kuin se tässä hetkessä on. Nyt kysytään hyväksyntää erityisesti silloin, jos ulkoinen todellisuus ja omat odotukset näyttävät olevan vielä kaukana toisistaan. Vaatimustasoja voidaan asettaa moneen korkeuteen, mutta ihanteiden saavuttamisen toteutumista tai toteutumattomuutta ei pidä suoraan yhdistää siihen, kuinka ihmisenä elämässä on onnistunut.

 

Maya-astrologi

Esa Hyppönen