Ei karvoihin katsomista

Kirjoitettu: 5.11.2018

– Koiran toinen vuodenaikavaihe 4.11.18–23.11.18

Marraskuu alkaa koiran vuodenajan planetaarisella, näkyväksi tekevällä vaiheella.  On aika luoda oman näköistä ja varsinkin kokoista maailmaa. Omaksutut opit ja kokemusten tuomat viisaudet ovat kiteytymässä konkreettisemmaksi toiminnaksi, jonka käynnistäminen on enää kiinni tahtotilan määrästä. Se mikä on mielletty sydämen asiaksi, piirtää yhä selkeämpiä ääriviivoja halutusta lopputuloksesta.

Koiran vuodenajan rikkaus ei kuitenkaan tarkoita yksinomaan aineellisia asioita. Yhtälailla tuon rikkauden tunnusmerkkejä ovat toimintavapauden tunnistaminen ja merkityksellisten asioiden tuottaminen itselle ja muille. Hyvinvointi, kumppanuus ja jakaminen ovatkin vaurauden rakennusaineina nyt ensisijaisia. Silti motiivit kuluttamisen takana vetävät huomiota myös itseen, kysyen mikä on välttämätöntä ja mikä turhaa, ja millaisilla asioilla voisi parhaiten määritellä itseä.

Koiran opastama tie vaurauteen on usein kohtuuden, joskus jopa niukkuuden kautta kulkeva tie, mutta vain materiaaliselta kannalta ajateltuna. Sydämen voimaa edustavana koiran rikkauksilla ei ole rajoja ja siksi sen syli on aina avoin, vaikkei esteettömästi lähestyttävältä aina näyttäisikään. Puhtaimmillaan sen olemus ei tunnusta rakkaudelle reunaehtoja, sillä se tietää olevansa rakkaus myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei osaa sitä täydellisesti, tai ehkä lainkaan ilmaista. Siksi koiran vuodenaika voi tuoda työstettäväksi itsensä hyväksymiseen liittyviä seikkoja, sekä pohtimaan rakkauden ja vastarakkauden merkitystä henkilökohtaisella tasolla.

Kuluvan jakson tehtävänä on johdattaa meitä vuorovaikutteiseen yhteyteen ympärillä olevan maailman kanssa. Et ehkä voi hyväksyä kaikkia reviirilläsi olevia asioita, mutta kaikilla niillä on oma erityinen suhde sinuun.  Huomaa, että syvempi ymmärrys on mahdollista saavuttaa jokaisen elämääsi koskettavan asian, henkilön tai tapahtuman kanssa. Ymmärtäminen ei edellytä asioiden välitöntä hyväksymistä. Asioita voi ymmärtää, vaikkei niitä sellaisenaan saattaisi hyväksyä.

Kaikkia maailmankaikkeuden salaisuuksia ei tarvitse tietää tässä ja nyt, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Ajan kehys on omana reviirinään ehdoton, mutta myös tehokkain minäkuvan ja elämäntarkoituksen tiennäyttäjä, sen kohdistaja. Tuon tarkoituksen paljastava kattaus on jatkuvasti lähellä, kuin tiivistettynä mahdollisuutena hyödyntää sitä itsetuntemuksen avaajana. Tässä jokainen askel ja yritys tuoda ilmi korkeampaa ajattelua on mahdollisuus nähdä itsensä yhä enemmän rakkauden näkökulmasta. 

Menneisyyden eheyttäminen on edelleen periodin keskeistä aihepiiriä, jonka kautta kasvun ja uudentumisen eväitä vahvistetaan. Menestys joka on kopioitavissa ja jaettavissa mahdollisimman monen kanssa, on usein pysyvintä ja kestävintä toimintaa. Siksi suurimmat palkinnot kerätään sydämen anneista rakkauden ja itsekunnioituksen voittoina, elämäntilanteesta ja sen ulkoisista puitteista riippumatta.

Sanonta erehtyvyydestä arvosteltaessa koiraa karvojensa perusteella, pitänee paikkansa. Ihminen on hyvä peittämään asioita ja pimittämään niitä varsinkin itseltään. Kätkemme sisäisyytemme sitten vaatteilla, ismeillä, arvoilla, raadannalla, pelolla tai vihalla, olemme silti sisältä varsin samanlaisia, odottaen hyväksyntää ja rakkautta.  Koiranvuodenaika on kuin tuo rakkaus, joka tarvittaessa iskee hampaansa lahkeeseen, koettaessamme livahtaa sen ohi liian nopeasti tai huomaamatta. Todellista elämänlukutaitoa tarvitaankin siinä, että osaamme tunnistaa tuon näykkäisyn rakkaudeksi.

Maya-astrologi Esa Hyppönen