Uusi tzolkinvuosi alkaa (26.10.18–12.7.19)

Kirjoitettu: 26.10.2018

Uusi 260 päivää kestävä tzolkinvuosi on käynnistynyt. Aaltojakson solaarisessa eli yhdeksännessä vuosi-asemassaan se edustaa syklin sisäistä tehostusvaihetta, jossa hetkellinen sekaannus on osa 13 vuotisen aaltojakson sisällön uudelleen järjestäytymistä.

Mahdollisuudet erinäisille kurssinmuutoksille ovat mainiot, jos ajatus sellaiselle on ollut harkinnassa. Jyrkkä 90 asteen käännös ajan ja energian liikkeessä on törmäyttävästä luonteestaan huolimatta lopulta yhteen kokoava, pyrkien sulauttamaan kestäviä arvoja sisältävät aikomuksia yhteen ja yhteisesti ymmärrettävämpään muotoon. Mutta ennen sitä asiat siis tiivistyvät ja limittyvät toisiinsa, joko yhteisenpäätöksen tai pidemmän kaavan mukaisen vastakkain asettelun ehdoilla. Se mikä tästä aikaa ja tilaa tiivistävästä prässistä jää näkyvimmäksi, on usein myös toimintakykykyisintä ja vahvinta tulevaisuuden rakennusainetta.

Edeltävät yhteentörmäykset ja uudelleen asennoitumiset ovat nousemassa keskeisempään rooliin, oli kysymys vaikkapa uuden ajatusmallin tai teknologian käyttöönotosta. Päätös toteuttaa jokin muutos, tai jonkin, meistä päällisin puolin riippumattomalta näyttävän mullistuksen vastaanottaminen, ovat omiaan tuottamaan yhteentörmäyksiä ja eturistiriita tilanteita, ja niiden käsitteleminen vaatiikin nyt erityisen paljon sallimusta nykyhetkeä ja sen jatkuvaa muodonmuutosta kohtaan. Siksi samaistumista tilanteen ulkoiseen olemukseen kannattaa kaikin keinoin välttää. Elämäsi draaman aiheet ovat jatkuvasti valmiit aloittamaan kamppailun, sekä haastamaan niin mielesi kuin sen määrittelemän totuudeksi kutsumasi sisällön. Muutenkin jokaisen yhdeksi ainoaksi totuudeksi puetun ajatuksen äärellä omia reaktioita pitää tarkkailla erityisen tarkasti. Provosoituneet, tuohtumuksen tunteilla ladatut verbaaliset vastaiskut, tulevat mitä todennäköisimmin koitumaan vain omaksi tuhoksi.

Suunnanmuutoksen vuosi törmäyttää asioita, joita ei muuten ole saatu ratkaistua aiemmin. Se kykenee kääntämään ajatusten kulkusuuntaa ilman erillistä ennakkovaroitusta, siksi tärkein huomio on syytä kohdistaa siihen, mitä ympärillä muuntuvat rakenteet vaativat itseltä tässä ja nyt.

Luovaa ja ketterää muuntautumiskykyä ja yhä lähemmäs käytäntöjä menevää toimintaa tullaan varmasti tarvitsemaan. Työkalut saattavat pysyä samanlaisina, mutta tapa käyttää niitä saada uusia vivahteita. On oma valinta kuinka asiat haluaa lopulta itse käsittää ja nähdä. Se on vapaan tahdon asia.Ero oman elämän ja elämäntilanteen välillä on kuitenkin jossain kohtaa kyettävä havainnoimaan, sillä haettu täyttymys ei voi toteutua pelkkään ulkoiseen elämäntyyliin sitoutuen, muuta kuin hetkellisinä onnistumisen ja ilon korvikkeina. Niiden mielekkyys on häilyvää ja nopeasti tyhjyyteen katoavaa.  

Solaarisen vuoden puhdistava vaikutus nousee sisäisestä sadonkorjuusta, jonka niittämistä voivat siivittää ulkoiset katoajat ja uhkakuvat. Se aktivoi uudistumisen tarpeen syvemmän tiedostamisen, varsinkin asennetasolla. Pelkän mukavuuden varjolla todellisuutta ei voi pakoilla loputtomiin. Kasvavaa vastuullisuuden tarvetta voi jokainen halutessaan nähdä jo tavallisten arkiaskareiden ja kulutustottumuksien yhteydessä. Monessa suhteessa tiedostuminen tiettyyn asiain tilaan on jo tapahtunut ja kysymys ratkaisun osalta on enää tahdosta ja sen ilmaisusta käytännössä.

Toistuva välinpitämättömän asenteen valitseminen mihin tahansa havaittuun epäkohtaan, kyllästää herkästi välinpitämättömyydellä myös omat arvot ja olemisen perustarkoituksen. Perusturvan ja sisäisen rauhan saavuttaminen on vaikeaa, jos näkemysten ristiriitaisuus saa sisäiset haavat pysymään avoimina. Tässä mielessä solaarinen vuosi voi todistaa kärsimystä, vaikka hyvää tahtoa olisi kuinka olemassa. Sydämeen asti pääsemättöminä ne eivät vain riitä.

Vaikka vuosiperiodi voi nostaa esiin seremoniallisia, piintyneitä tapakulttuurisia piirteitä, on kysymys myös oman vakaumuksen tunnistamisesta. Mille haluaa olla uskollinen ja miksi. Se kysyy, millaisen muodon omaa nimeä kantavalle mestaruuden ilmentymälle haluaa antaa? Tunnistatko tuon kukoistukseen kurkottavan mestaruuden siemenen, joka ajan hetkistä ja koettelemuksista huolimatta ja etenkin niiden ansiosta, on kasvamassa entistä elinvoimaisemmaksi ja sisäistettävämmäksi minäkuvan malliksi?

Maya-astrologi Esa Hyppönen