Tuntemuksia iholla – Resonoiva Lohikäärmejakso 6.10 – 25.10.2018

Kirjoitettu: 5.10.2018

 Tzolkinin viimeinen pystykanava kohdistaa huomion tuntoaistiin. Se kokoaa tietoa päällimmäisinä vaikuttavista tunnoista ja mielihaluista, mihin suuntaan ne ovat meitä johdattamassa? Katsominen ei takaa näkemistä eikä tunteminenkaan anna aina varmuutta oikeasta tulkinnasta tai tunnistamisesta. Silti monia ratkaisuja olisi osattava tehdä nykyhetken rajallisilta vaikuttavien tietojen ja tuntojen ja varassa.

Iho on ihmisen suurin ja näkyvin aistielin. Uloimpana suojakuorena se rajaa kehomme ääriviivat, tilan jossa toteutamme fyysisen olemuksemme ilmaisun. Sisäiset tunteet nousevat herkästi iholle, esimerkiksi punastumisen tai kylmien väreiden muodossa. Myös monet fyysiset häiriötilat voivat näkyä tämän monitoimielimemme käyttäytymisessä ja antaa ennakkovaroituksia liian pitkään jatkuneen epätasapainon korjaamiseksi. Niin ikään monet ulkoiset olosuhteet rekisteröityvät ensimmäisenä ihon aistikokemuksena.

Kosketuksen kautta tunnemme asioita ja koemme mielihyvää.  Aina emme kuitenkaan voi valita kokemusta ja tunnot voivat olla ikäviä ja satuttaviakin, mutta näin opimme määrittelemään omien tuntojemme herkkyyttä ja rajoja, joiden puitteissa toimiminen on mielekkäintä. Tzolkinjakson kosketuspintaa edustaa maailma, elinpiiri jossa elämme. Se haastaa olemaan kosketuksissa mahdollisimman laajaan otokseen siitä ja etsimään tasapainoista suhtautumistapaa varsinkin ääri-ilmiöitä kohtaan. 

Resonoiva Lohikäärme on ennen kaikkea avoimen kulttuurin lapsi.  Uteliaana kaikelle se ei ehdollista eikä tuomitse ketään. Olemme mitä olemme, näytämme miltä näytämme, niin perimämme kuin opittujen tapojemme osalta. Erilaisuuksien yhdistäminen ei ole mahdotonta, mutta sitä pitää haluta ja valita toistuvasti tapa ajatella ja toimia niin. Muutenkin kritiikki ja ylikriittisyys ovat kuluvan jakson sudenkuoppia ja niiden kanssa saa olla tarkkana. Ethän tahdo, että mielesi jähmettää sinut paikoilleen, pelkästään vapaudelle asettamiesi reunaehtojen tähden. Nyt odotetaan jonkin yhteisen nimittäjän tunnistamista ja hyväksymistä.

Tällä Lohikäärmejaksolla vaihtuu myös tzolkinin vuodenaika, jonka loppuunsaattamista sen spektrinen vaihe (10.10- 14.10) käärmeen merkissä vauhdittaa. Näitä kyseessä olevia viittä päivää on muinaisten mayojen ajoista lähtien pidetty erityisen epäsuotuisina ja jopa vaaraa ja haittaa tuottavina. Kysymys on kuitenkin asenteesta, eli siitä, kuinka elämään on ylipäätänsä suhtautunut. Onko muutoksen kyennyt ottamaan vastaan ilman pelkoa, ystävänä? Luonnonlakien puitteissa kaltainen vetää puoleensa kaltaistaan, oli kysymys ajatuksista, tunteista tai teoista. Asenteiden ja ennakkoluulojen osalta jakso siivittää näistä mielen ehdollistumisista irrottautumista ja kaiken epäaidon tuhoutumista. Mielen itsepintainen kiinnittyminen johonkin epäedulliseen asiaan on katkaistavissa, mutta tuo irtautuminen vaatii tietoista ravistelua. Nyt nuo ravistelun hetket lähestyvät, joten voitko nähdä mitään sellaista, jonka on aika luoda nahkansa tai jopa kokonaan tehdä tilaa jollekin muulle?

Jos mikään ei tunnu enää riittävän, kohtuuden tunnistaminen on välttämätöntä.  Tulee hetkiä jolloin myötätunto itseä ja omia kokemuksia kohtaan on nostettava kokonaan uudelle, hyväksyttävämmälle tasolle. Myös ajan vaikutus voi väistyä ja käydä toisarvoiseksi, kun höllennämme otetta se kiiruhtavasta, ajan vähyyteen nojautuvista reaktioista. Ja ehkä katse ikääntymisestäkin olisi osattava kääntää kohti ajattomuutta, sillä sielun näkökulmasta aika ei voi koskaan loppua.

Iho, tuo tunteva rajapintamme uusiutuu noin kuukauden välein. Miksi emme ulkoisen kuoremme ohella uudistuisi sisäisestikin ja antaisi selvästi aikansa eläneiden arvojen hakea uusia, entistä läpihengittävämpiä yhteyksiä, sillä sisimmässään jokainen varmasti toivoo olevansa osallinen kuin osaton. Silti emme saa kaikkea haluamaamme, mutta sen minkä tarvitsemme, saamme varmasti. Käärme kehottaa ylläpitämään vapautta ja antamaan maailmankuvamme kautta syntyneen raskauden mennä menojaan.

Terveisin
Maya-astrologi Esa Hyppönen