Vapaan tahdon porteilla 18.8.18

Kirjoitettu: 17.8.2018

Tzolkinin 52 porttipäivää loimuavat 260 päiväisen tzolkinvuoden sisällä kuin lampun hehkulanka, siksi niillä on voimaa valaista itseään huomattavasti laajempaa tilaa ja aikaa. Tässä yhteydessä valaisun ohella voi käyttää sanaa tiedostuminen. Porttipäiviä kutsutaan myös mediaalipäiviksi niiden informoivan luonteen ja elämän nyt hetkeen huomiota kääntävän merkityksen vuoksi. Ne avaavat yhteyksiä, mutta virittyminen on jokaisen oma, tahdon asia.

Viikonvaihteessa tzolkinvuoden kymmenenneksi viimeisintä porttipäivää hallitsee Planetaarinen Ihminen. Se edustaa idealistia, uudistajaa ja muotoilijaa. Emotionaalisen todellisuuden pitäminen hallinnassa on sille usein työlästä, mutta ajatusten selkeyden kannalta välttämätöntä. Oman minuuden varjot ovat lähellä haastamassa oikeudentuntoja, kysyen olenko jo valmis tai riittävä.  Silti tunne sitä että asioihin voi oikeasti vaikuttaa, toimii hyvänä liikkeen ylläpitäjänä ja motivoijana.

Toimivat yhteydet tarvitsevat yhteisiä pelisääntöjä, mutta myös mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa niiden avulla seuraavalle askelmalle. Rakenteiden ja turvaverkkojen joutavuutta saattaa joutua tarkastelemaan ja tekemään riskianalyyseja. Toimenpiteiden tuottamat ulkoiset tulokset eivät kuitenkaan saisi olla onnistumisen ainoa mittari. Saavutus sinänsä on jo leikkiin lähteminen, eli itsensä laittaminen alttiiksi tiedossa oleville epävarmuuksille. Tätä vasten jokainen askel on palkitseva ja niistä saa olla ylpeä. Silti tärkeintä on sisäisen minäsi hyvinvointi, jota vahvuuksien käyttäminen voi parhaimmillaan tukea. Joskus nuo vahvuudet on osattava nähdä uudessa valossa, tehtävässä ja viitekehyksessä.

Samaan muottiin ei tarvitse taipua ainakaan sen vuoksi, jotta kasvonsa tai ulkoisenkuvansa voisi säilyttää sellaisena, jona muut ovat oppineet tuntemaan sinut. Vapaa tahto on Ihmiselle erityisen merkityksellinen, varsinkin ratkaisevana muutosvoiman antajana. Silti sen viisas käyttäminen on haastavaa. Vapaa tahto jos mikä voi karata hallitsemattomasti käsistä tai jäädä lähes kokonaan hyödyntämättä.

Vapaus on myös avaraa tilaa ja aikaa. Mille tai kelle sitä olisi syytä antaa? Vai onko aika ottaa sitä itselle ja luoda jotain oman näköistä tai nauttia jo saavutetuista vaivannäön hedelmistä ja rentoutua? Vetäytyminen omiin oloihin voi olla tarpeen myös siinä tapauksessa, jos ulkomaailman tuputtamia arvoja ja asenteita ei pysty omaksumaan ja ne näyttävät selkeästi vievän väärään suuntaan. Olennaista on se miltä asiat tuntuvat, sillä pysyväisin kehitys ja muutos käynnistyvät aina muotojen sisältä.

Maya-astrologi Esa Hyppönen