Siemenestä kasvaa Kuu

Kirjoitettu: 25.7.2018

– Mayavuosi vaihtuu 26.7.2018

Kolmentoista kuukauden kalenterissa Kristalli Siemen tekee tilaa uudelle Kosmisen Kuun vuodelle. Siemenen vuosi tarjosi hyvät mahdollisuudet kylvää uusia kasvun eväitä ja siten säätää henkilökohtaista olemisen tapaa paremmin satoa tuottavaan muotoon. Panostusten onnistuminen oli paljolti kiinni siitä huolenpidosta, jota itämään laitettujen asioiden seuranta ja kasvun tukeminen vaativat. Tuloksiin saattoi vaikuttaa myös se, olitko ideoittesi kanssa oikeaan aikaan oikeassa paikassa?

Tunnepitoisesti liikuttava vuosi

Kosmisen Kuun vuosi on ennen kaikkea vahvojen tunteiden vuosi. Kuu edustaa puhdistavaa emotionaalisesti latautunutta voimaa ja sillä on erityinen suhde veteen, niin kehon sisällä kiertäviin, elämää ylläpitäviin nesteisiin, kuin koko luomakunnan vesielementtiin. Kuu on planetaarinen parantaja, joka hallitsee ja liikuttaa massiivisia energioita kollektiivisella tasolla. Se osoittaa puhdistamisen tarpeet niin ihmiskehossa, kuin siinä ympäristössä jossa ihminen toimii. Siksi ”myrskyt vesilasissa” saattavat vuodenaikana olla entistä herkemmässä ja erilaiset veteen liittyvät globaalit kriisit nousta otsikoihin.

Henkilökohtaisella tasolla on hyvä kysyä itseltä; Millaisiin tunnekuvioihin tarvitsen puhdistusta eniten? Mitä olen hautonut jo ehkä liian pitkään? Esimerkiksi näihin kysymyksiin voit hakea vinkkejä omasta maya-astrologisesta elämäntulkinnastasi.

Emootioiden kohtaamista

Se mikä Kuun vuonna on purkautumassa yli äyräiden ja luomassa omia uomiaan on hyvä antaa tapahtua, vaikka se vaikuttaisikin harkitsemattomalta ja jopa uhkarohkealta. Kaikki vielä jalostamattomat tunteet ovat nousemassa pintaan, jotta niiden välttämätön tarve tulla huomatuksi ja käsiteltäväksi voisi tapahtua. Siksi näille radikaaleille, tunteita muuntaville toimenpiteille on paikkansa.

Kosminen Kuu vuoden perusenergiana vaikuttaa persoonaan kaksijakoisesti. Se voi laittaa käyttämään järkiperäistä mentaalisuutta eräänlaisena kilpenä, jolla suojataan herkempää henkilökohtaista sisäisyyttä, sen alttiutta joutua ylitunteellisuuden valtaan. Yhtälailla se antaa turvan voimakkaiden ulkopuolelta tulevien emootioiden hyväksikäytöltä. Tässä mielessä Kuu esittää haasteen itsekontrollin ylläpitämiseen, sekä vastuun kantamiseen varsinkin niiden asioiden suhteen, jotka on itse käynnistänyt.

Mutta myös fantasiamaailmat ja romanttiset haavekuvat kuuluvat alkavan vuoden sisältöön. On uskallettava antaa mielikuvitukselle tilaa unelmoida. Kylmä realismi tarvitsee vastapainoksi leikinomaisuuden ja seikkailumielen vaalimista, kunhan totuuden ja valheellisuuden erot kyetään edelleen tunnistamaan. Toisaalta myös houkutus vetäytyä omiin, ehkä pakkomielteisen kaltaisiin ja pidemmän päälle haitallisesti itseen vaikuttaviin tapakuvioihin, on kuun vuonna jatkuvasti vaanimassa.

Olet tarkkailijan asemassa

Kosminen kuu vaikuttaa voimakkaimmin sisäisiin, ihmisen tunnemaailmassa tapahtuviin itse arviointeihin. Ulkoiset seikat jäävät tässä toissijaisia, vaikka juuri niiden johdosta sisäisyydessä voi myrskytä niin kuin siellä pahimmillaan voi myrskytä. Ota vuosi kuitenkin mahdollisuutena käyttää näitä ulkoisia muutoksia hyödyksi ja uudistu entistä hallitumpien tunnereaktioidesi myötä. Aivan kaikkeen ei tarvitse luoda vereslihalle hiertäviä kohtalonomaisia siteitä, jotka salakavalasti osaavat imeä voimavarasi tyhjäksi. Ulkoisiin tapahtumiin ei muutenkaan voi monelta osalta vuodenaikana vaikuttaa, niin kuin itse haluaisi. Kulje siis naulansilmien läpi kieli keskellä suuta ja tee enemmän tarkkoja havaintoja. Niiden antama oppi tulee realisoitumaan tulevaisuudessa.

Mielenmalttia ja kärsivällisyys ovat Kuun vuonna arvossaan. Toiminnan hetket edellyttävät onnistuakseen oikean tunnetilan löytämistä. Tässä vuosi haastaa myös tapasi kommunikoida ja luoda vuorovaikutuksen kautta pysyväisempiä kontakteja.

Maya-astrologinen elämäntulkinta antaa tähän mayavuoden taitekohtaan näkökulmaa oman mayamerkkisi kautta. Katso miten sen perusenergia yhdessä muiden kohtalonkuvasi symboleiden kanssa voi parhaiten toimia Kuuvuoden kumppanina ja tuoda oivalluksia siihen tunnepohjaiseen muutokseen, johon vuosi on johdattamassa.

Maya-astrologi Esa Hyppönen