Tyhjää tilaa

Kirjoitettu: 8.6.2018

– Keskuskanavajakso 8.6–27.6.18

Tzolkinin kahteen osaan halkaiseva keskuskanava luotsaa pois viiden aistin ja mielen vaikutusalueelta. Mielen, joka niin mielellään rakentaa maailmankuvansa erilaisille vastakkainasetteluille, samaistuttaen itseensä niin elämässä selviytymisen edellytykset kuin muodostuneen totuuskuvan, on vuoro asettua tarkkailijan rooliin. Mutta se ei tee sitä vapaaehtoisesti. Tuo paikka on osoitettava. Keskuskanavajaksoon astuminen tarkoittaa ennen kaikkea egon johtamasta elämäntavasta irrottautumista.

Mieli esittää asiat usein vertailukohtien tuottamina ongelmina, jotka se haluaa ratkaista nopeasti ja itsensä eduksi. Mielellä on myös omat aikarajansa, koska se saa voimantuntonsa pääasiassa menneistä tapahtumista ja ennakoivasta valmistautumisesta tulevaan. Nyt hetket ovat sille näkymätöntä kartan valkoista osaa, jolle resurssien panostaminen on haaskausta.  Itse asiassa se pelkää ajattomuuden ilmentymien uhkaavan olemassaoloaan. Luodessaan historiallisenajan psykologista viitekehystä, mieli ei ymmärrä olevansa itse suurin este ykseyteen perustuvalle kokonaisnäkemykselle ja sen toteutumiselle.  Erityisesti käsitys ajan loppumisesta ahdistaa mieltä. Uudet alut ja loput seuraavat kuitenkin toisiaan. On aika syntyä, kasvaa ja kukoistaa ja on aika kuihtua, hidastua ja kuolla, jotta uusi tilaisuus, uudet alut ja matkat olisivat mahdollisia. Tämän luonnonlakeja seuraavan syklisyyden ulkopuolelle mielen on vaikea kohdistaa huomiota, koska sen aika menee jatkuvaan murehtimiseen ja selviytymisestä huolehtimiseen.

Keskuskanavajakson aikana kannattaa tarkastella, eristääkö mieli jollain tapaa sinut itsestäsi. Mielen ansiokkaasti keräämä tieto voi olla erityisen vaikuttavaa ja perinpohjaista, mutta palveleeko tuo tieto todellisen olemuksesi esiintuloa? Tekeekö se tilaa sisimmällesi? Et ole pelkkä mieli. Siksi ajatuksien tarkkailu on aiheellista ja kehottaa pohtimaan, voisiko mieltä käyttää ja suunnata laadukkaammin, tai itse asiassa voisiko mieltä ylipäätänsä alkaa käyttämään, sen sijaan että se vie sinua vain mielihalusta, kamppailusta tai tarpeesta toiseen. Palvelijalle ei kannata luovuttaa isännän roolia.

Keskuskanava on portti sisäiseen ja ulkoiseen hyvinvointiin, joka voi avautua täydellisimmin vasta kun nykyhetki kyetään hyväksymään sellaisenaan. Älä siis pakene menneeseen tai tulevaan sitä, joka jo nyt on itsessään täydellinen. Jännite on päällä niin kauan kuin itse pidät sen jännitteisenä. Mutta kaksinaisuuden menettäessä otettaan, alkaa myös ongelmilta pudota pohja pois. Ne eivät enää saa tarvitsemaansa energiaa siitä vastakohtien kitkasta, joka pitää ne vastustuskykyisinä ja elossa. Kun tämä tajutaan, roolit lakkaavat olemasta ja todellisuus saa uuden luonteen. Näin kaiken voi paremmin nähdä saman lähteen erilaisina vivahteina ja matkalla yhteiseen päämäärään, korkeampaan itsetiedostumisen vaiheeseen.

Keskuskanavan maaelementti on välttämätön tekijä henkisten aatteiden kiinnittämiseksi. Maan vetovoima ei tarkoita paikallaan pysymistä tai materiakeskeisyyttä, vaan maadoittavan läsnäolon mahdollistavaa olemisen tapaa, jolloin hengenviisautta voi paremmin sitoa kiinni ja konkretisoida, ja jonka kautta sitä voi monistaa yhä syvemmälle yksilöllisen elämän rakenteisiin. Keskuskanavaa sanotaankin taivaan ja maan kohtaamispaikaksi, jossa ihmisen on mahdollista ottaa sivustakatsojanosa omaan elämändraamaansa.  Huomaa, että juuri aika on keskeisin draaman raaka-aine. Älä siis sitoudu siihen, sillä mielen käsitys ajasta on lähes aina väärä. Usein sitä on joko liikaa tai liian vähän. Tzolkinin keskustan maadoittava konstruktio on luonnollisesti aktivoitunut ihminen itse, joka omalla värähtelytaajuudellaan alkaa yhä tietoisemmin tuottaa hengen ja aineen liiton mahdollistamaa satoa, ja tällöin asiat alkavat tapahtua oikeaan aikaan luonnollisessa rytmissään.

Keskuskanavajakson aikana voit tarkkailla mieltä ja sen tuottamia mielleyhtymiä. Tutki mielenliikkeitäsi kuin tutkisit jonkin primitiivisemmän olennon käyttäytymistä, yrittäen ymmärtää sen aivoituksia ja tarkoitusperiä. Jätä ajatuksille tyhjää tilaa ja katso millä sen annat täyttyä, ja voisitko tällä kertaa tehdä elämästä hiukan huokoisempaa ja kiireettömämpää. Mieli ei voi antaa takeita mistään, mutta voit itse luvata sille täyden turvan ja antaa mielesi seestyä rauhassa, vaikka sen vaikutusvalta olisikin kaventumassa. Tuhoutumassa ovat vain mielen valheelliset käsitykset siitä hyvästä mitä eniten tarvitset. Tämän hyväksyminen on nyt hetken hyväksymistä ja kamppailusta luopumista. Tee tyhjyydelle tilaa.

Maya-astrologi Esa Hyppönen